100 различни улици и площади в Париж са украсени специално за празника.