с баща си, „аристократ в инвалидна количка“ и майка си, „психолог с психични проблеми“