Антон Митов (1862–1930) Пазар в Стара Загора, 1908