Капитанът в рибарската хижа в залива Ахтос

Снимка: Адриана Попова