Капитан Бялото Мите в залива Ахтос с неговия стогодишен далян

Снимка: 8 p.m.