плажът Нануя-Леви на Фиджи във филма "Синята лагуна", 1980 г.