Червеният плаж в Панджин, Китай, се дължи на пигментацията на вид морски водорасли.