Шоколадовите хълмове се намират във Филипините. Както може да се досетите, не са покрити с шоколад, но при по-сухо време изглеждат шоколадовокафяви. Според една от версиите са се формирали при саморазрушението на действащ вулкан.