По така наречения Път на великаните в Ирландия изглежда, че каменните колони са изсечени от човешка ръка, но всъщност са природно явление – това са естествени вулканични скали, следствие на изригване на вулкан в миналото.