Древните пещери Waitomo Glowworm в Нова Зеландия са изключителни, заради обсипаните с малки светлинки тавани, които всъщност са струпани на едно място много светулки. Тези в Нова Зеландия светят по-силно и живеят на големи колонии, а ларвите им се спускат като броеници от тавана на пещерата.