Deadvlei в Namibia се нарича още мъртвото блато, защото е отдавна пресъхнало езеро. Все още обаче стърчат изсъхнали дървета на близо 1000 години, които сухият въздух е запазил от разлагане.