И булката, и младоженеца при яканите, които живеят на Филипините, са с нарисувани лица