При японските сватби кимоното, естествено, е традиционното облекло