Традиционните сватби в Гана често са много цветни, защото всяко семейство си има свой запазен десен или шарка, които се използват и при тоалетите на младоженците.