Фонтан лодка, Валенсия, Испания. Корпусът на лодката представлява съвкупност от водна струя която се заиграва със слънчевата светлина