Дигитален фонтан, Осака, Япония. Фонтанът работи едновременно като часовник и като творба на изкуството благодарение на водата