Фонтан на дъгата, Сеул. Включен е в Книгата на Гинес като най-дългия фонтан в света – по протежението на 1140-метров мост