Стъкленият плаж в Калифорния, където човешките отпадъци са превърнати в блещукащи цветни камъчета от раздробилите ги вълни