Whale Bone Alley, Сибир. Костите на китове са от 14-15 век