Петнистото канадско езеро. В действителност, това не е едно езеро, а много малки езерца с висока концентрация на множество различни минерали.