Равнината на бурканите, Лаос - огромните каменни делви са на поне 2000 години.