В провинцията Бохол във Филипините е разположено природно творение, наречено Шоколадовите хълмове. В действителност няма шоколад, но при сухо време изглеждат шоколадовокафяви. Те имат равномерна форма, а височината им е около 30-50 м. Според една от версиите са се формирали при саморазрушението на действащ вулкан.