Японският остров Аошима, на който котките надвишават значително броя на хората