Стъпаловидни тераси от травертин, Бадаб-е Сурт, Иран. Оцветяването в червено е от наличие на железен карбонат.