С баща си Джеймс Дюк, основателят на American Tоbacco