Смело сърце

30 март 2017

„Любовта е като избухнало в пламъци приятелство. В началото е пламъче – много красиво, често горещо и дори свирепо, но все още е само светлина и трептене. Колкото повече остарява любовта, толкова по-зрели са сърцата ни и тя се превръща във въглен, отдавна горящ и неугасим.“
Брус Лий

бота Dior от бутик Dress Code

фотография Светослав Караджов
ТВОЯТ КОМЕНТАР
ТВОЯТ КОМЕНТАР